Новини

з 13 по 21 березня весняні канікули!

Вiдповiдно до постанови Кабiнету Mіністрів України вiд 09 грудня 2020 року № 1236 "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепiдемiчних заходiв з метою запобiгання поширення на територiї України гострої респiраторноi хвороби COVID -19, спричиненої Kopoнавірусом SARS-СоV-2", в редакцiї постанови Кабiнету Mіністрів України вiд 17 лютого 2O21 року №104 "Про внесення змiн до деяких aктів Кабiнетy Mіністрів України", рiшення позачергового засiдання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацiй вiд 10.03.2021 року провести весняні канікули 2020−2021 навчального року у закладах загальної середньої, позашкільної освiти з 13 березня по 21 березня 202I року протягом 9-ти календарних днiв. Забезпечити проведення iнформування здобувачiв освiти, їх  батькiв, працiвникiв щодо заходiв профiлактики, проявiв хвороби та дiй у випадку захворювання, проведення у закладi (освiти профiлактичних та дезiнфекцiйних заходiв щодо запобiгання поширенню Kopoнавipycy COVID- 1 9.